ÖVERSVÄMNING 2024
– Om det ökade vattenhotet mot samhället

Klimatförändringarna i världen har medfört stora förändringar i väderleken. Vi drabbas allt oftare av översvämmade vattendrag och sjöar, höjda havsvattennivåer eller översvämning till följd av extrem nederbörd.

Om Översvämning 2024

Välkommen till Översvämning 2024

Påfrestningarna på samhällets infrastruktur blir enorma och stora delar är inte dimensionerade och anpassade för dessa hastiga förlopp och omställningar i väderleken. De senaste åren har vi många exempel på översvämningar och höjda havsvattennivåer som drabbat flera kommuner runtom i landet.

Klimatförändringarnas effekter i form av högre vattendrag och ökad nederbörd, ofta i skyfallsform är något som blir allt vanligare. Konsekvenserna blir ofta mycket kostsamma för samhället. Både de materiella och ekonomiska skadorna blir ofta mycket stora.

Vill du se Översvämning 2024 i efterhand?

Lyssna till representanter från MSB, Boverket, Länsstyrelsen, Försäkringsbolag.

Välkommen att medverka på ett intressant webbinarium 7 februari 2024 mellan 09.00-15.00. Medverkar gör bl.a representanter från MSB, Boverket, Länsstyrelsen, Försäkringsbolag. På webbinariet får vi ta del av berörda kommuner och räddningstjänster som berättar om sitt arbete och sina erfarenheter.

Webbinariet arrangeras av Informationsbolaget i samverkan med MSB och riktar sig bl.a. till: Kommuner, Sveriges Regioner, Miljöförvaltningar, Kommunikatörer, Beredskapssamordanare, Kommunala VA-verk, Statliga myndigheter, Räddningstjänsten, Länsstyrelser och Försäkringsbolag m.fl. Välkommen till Översvämning 7 februari!

Översvämning 2024 arrangeras av Informationsbolaget i samverkan med MSB

Översvämning 2024 arrangeras av Informationsbolaget i samverkan med MSB

Programmet på ”Översvämning” innehåller:

Översvämning 2024

Översvämning 2024 årets viktigaste webbinarium om det ökade vatten hotet i Sverige.

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

Arrangörer

Översvämning 2024 arrangeras av Informationsbolaget i samverkan med MSB.

© 2023 oversvamning2024.se

På oversvamning2024.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.
Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Jag godkänner alla kakor
Jag godkänner nödvändiga kakor